Terviklikud koolitused ja konsultatsioonid meeskondadele

Meeskondade ja ettevõtete arenguprotsessid nõuavad juhtidelt kohalolu, teadlikku muutuste juhtimist ja pühendumist. Päevast päeva vastutust kandes, argiseid tööülesandeid täites ja jooksvate küsimustega tegeledes võib suure pildi nägemiseks ressursse väheks jääda ning muutuste keerisest satutakse üha uude kaosesse, mitte arengusse, loomisesse ja loovusesse. Selleks, et kaosest saaks kasvuprotsess, on vaja kõigi osapoolte vahelist usaldust ja ühist keelt, võimet näha olukorra tervikpilti ja sõnastada eesmärke, läbipaistvaid ja kindlaid otsuseid.

Tähistii meeskonnas oleme ühise kire õppimist toetada liitnud teadmistega isiklikust arengust ja muudatuste juhtimisest ettevõttes. Meil on kogemused ja teadmised tänapäevasest tootmisest ja selle optimeerimisest, tunneme inimese arengu- ja õppimisteooriaid ning tõhusate meeskondade toimimise põhimõtteid. Aitame sul luua ja ellu viia sinu ettevõtte arengusse panustavaid muudatusi. Mitmekülgsed meeskonna- ja projektijuhtimise kogemused nii avalikus, era-, kui ka kolmandas sektoris on andnud meile ainulaadse teadmiste ja kogemuste koosluse, mille abil seotult ja terviklikult toetada üksikisiku, meeskonna, ettevõtte õppimist ning arengut. Kasutades õppiva organisatsiooni, kaasava juhtimise ja kovisiooni põhimõtteid, aitame meeskondadel ja ettevõtetel sõnastada eesmärgid, kavandada teekonna ja tegevused muudatuste elluviimiseks. Aitame meeskonnatöö tõhusamaks muuta ka kaugtöö ajastul ja veebikeskkondade vahendusel!

Saame sind, sinu meeskonda ja ettevõtet konsultatsiooni või koolitusega toetada, kui:

  • vajad abi olukorra kaardistamisel, eesmärkide seadmisel ja järgmiste sammude kavandamisel;
  • tunned, et meeskond ja ettevõte ei toimi enam endisel viisil;
  • vajad ettevõtte meeskonnatöö kaardistamist ja analüüsi;
  • vajad abi muudatuste planeerimisel ja juhtimisel;
  • su meeskond vajab energialaengut, mis toetaks õppimist, arengut ja muutuste elluviimist;
  • otsid uusi teid oma meeskonna ja ettevõtte arengu juhtimiseks;
  • tunned, et me saame sind aidata.

Oleme sinu jaoks olemas. Kirjuta meile: triin@tii.ee ja kaarel@tii.ee või helista: Triin +372 5348 7937 ja Kaarel +372 5836 0825.

Kohtumiseni tähenduste ja lahenduste loomise teel!

Triin Rõõmusoks ja Kaarel Simson,
sinu meeskonna arengu toetajad.