Triin Rõõmusoks

ANDRAGOOG

Täiskasvanute koolitaja, tase 6

Mina olen naine, nelja lapse ema, andragoog ja ettevõtja, hingelt ja juurtelt läbinisti võrokõ. Olen õppinud ja tegutsenud erinevatel elualadel, omandanud mitmeid inimhinge toetamise praktikaid. 20 aastat tähelepanekuid inimeste ja inimsuhete vallas on mind juhatanud õpinguteni andragoogika erialal ning otsima oma teed tantsu- ja liikumisteraapia valdkonnas.

Minu kogemus.

Olen tegutsenud noorte- ja haridusvaldkonnas, nii avalikus, era-, kui ka kolmandas sektoris. Ligi 15 aastat erinevate mittetulundusühingute liikme ja eestvedaja kogemust on andnud laia silmaringi, julguse ideed ellu viia ning oskused nii üksikisiku, kui ka meeskonna tegevuse analüüsimiseks ja juhtimiseks. Põimides enda jaoks tervikuks õpitud inimhinge toetamise praktikad, olen leidnud oma tee tänulikkuse, kohalolu ja kokkukõla juurde. Oma tänase olemuse, kõigi teadmiste ja kogemuste eest olen tänulik kohtumistele teekaaslaste ja õpetajatega – igaüks neist on midagi minus muutnud ja seeläbi mu kasvamist toetanud.

Tallinna Tehnikaülikooli inseneriõpe jäi minu jaoks lõpetamata, ent olen sealt kaasa saanud loogilise ja süsteemse mõtlemise, oskuse näha suurt pilti ja mõista selle toimimise tagamaid. Töökogemus noorte- ja karjääriinfo valdkonnas kasvatas empaatiavõimet, eneseväljendus- ja suhtlusoskusi, õpetas hindama loovate meetodite jõudu inimeste teekonna toetamisel ja keskenduma lahenduste leidmisele. Eesti Vabaharidusliidu täiskasvanute õpetajate meistrikursusel osalemine andis avara vaate täiskasvanu õppimisele, kasvatas uudishimu, austust ja imetlust inimeste lugude erakordsuse suhtes. Tänu võrokeelse lastehoiu ja Vana-Võromaa rändkeelepesa eestvedamisele jõudsin oma juurte juurde ning õppisin tundma tuumväärtuste tähendust inimese eluloos. Nelja lapse emana olen omandanud õppetunde, mida pole võimalik hinnata ega omandada üheski koolis, ent just neist inspireerituna otsustasin inimese elukäiku, selle kujunemise põhjuseid ja kujundamise võimalusi lähemalt uurida. Tallinna Ülikooli andragoogika erialal olen, eelnevalt õpitut lihvides ning seda uute teadmistega sidudes, omandanud oskuse kogemusi ja lugusid süvitsi analüüsida ning tänu sellele veendunud tähenduste loomise maailmamuutvas väes.

Millesse ma usun?

Mina usun mõtte ja sõna loomisejõudu – sellesse, et luues oma kogemustele aina uusi tähendusi, kujundame ise oma maailma. Usun kohalolu ja tähelepanu hoidmise väesse – sellesse, et igal inimesel on võime ise oma muresid lahendada, kui luua ja hoida tema jaoks turvalist ruumi ja aega, aidata kaardistada probleemne olukord ning leida praktikad, mis toetavad esimeste sammude astumist. Usun inimestesse ja inimsuhete kandvasse jõudu – kohtumised tähenduslike teistega muudavad meid, sunnivad kasvama ja õppima. Usun looduse tasakaalustavasse ja toetavasse väesse – sellesse, et looduskeskkond aitab meil luua tugevama ühenduse iseendaga ja ümbritseva maailmaga. Usun sellesse, et elus toimetulekuks peavad olema tugevad juured ja kandvad tiivad – on vaja tunda oma väärtusi ja julgeda unistada.

Toetan sind

Tänaseks on minu südame kutseks saanud inimeste ja meeskondade jõustamine ja toetamine elu pillerpallidest läbiminekul. Olen pühendunud arengutee terviklikule kaardistamisele, selle mõistmisele ja toetamisele, tähenduste märkamisele ja loomisele.

Minu jaoks on iga inimene oma elu ekspert, kelles peituva loomisjõu äratamist, kasvatamist ja usaldamist saan vajadusel teekaaslasena toetada. Meie kohtumisel põimin tervikuks oma senised teadmised ja kogemused ning käesoleva hetke armastava kohalolu, et hoida sulle aega ja ruumi teel iseendani.