Akrediteerimise ja sertifitseerimisega seotud teenused

Oleme teie partneriks, kui soovite taotleda akrediteeringut, sertifikaati või tunnistust mõõtja erialase pädevuse kohta. Aitame täita nõudeid, mis on sätestatud standarditega EVS-EN ISO/IEC 17020:2012, EVS-EN ISO/17025:2017, samuti teiste akrediteerimis- ja sertifitseerimisnõuetega (ISO 9000 seeria jm).

Pakume akrediteeritud asutustele järgmiseid tugiteenuseid:

  • Siseauditite läbiviimine
  • Metoodikate väljatöötamine, täiustamine ja rakendamine
  • Juhtimissüsteemide loomine ja täiustamine
  • Võrdluskatsete korraldamine
  • Personaliseire
  • koolitused
  • Üldine kvaliteedijuhtimisteenus

Oleme valmis aitama alustavaid ettevõtteid esmahindamistel, lahendama mittevastavusi ja vajadusel viima läbi põhjaliku siseauditi. Aitame koostada ja täiendada metoodikaid, neid verifitseerida ja valideerida.

Teame, et akrediteerimise ja sertifitseerimise käigus tekib palju küsimusi. Oleme sinu ettevõtte jaoks olemas. Kirjuta meile: kaarel@tii.ee

Kohtumiseni!

Kaarel Simson,
sinu ettevõtte arengu toetaja.