ARENGU TOETAMINE JA ANDRAGOOGILINE NÕUSTAMINE

Arengut loovate valikute tegemiseks nii isiklikes suhetes, kui ka tööelus on vaja usaldust enda ja maailma suhtes, teadlikke otsuseid ja sihikindlat tegutsemist. 

Toetan sind olukorra ja valikute kaardistamisel, oma eesmärkide seadmisel ja järgmiste sammude kavandamisel. Aitan sul teetähiseid elavaks muuta ja neile tähendusi leida.


terviklikud koolitused ja konsultatsioonid meeskondadele

Meeskonna toimimiseks on vaja leida usaldus, ühine keel ja ühine eesmärk. Meil on ainulaadne teadmiste ja kogemuste kooslus, mis aitab terviklikult ja seotult toetada üksikisiku, meeskonna ja ettevõtte arengut.

Aitame teie meeskonnal sõnastada tulevikusihid, seada teekonna ja leida teejuhid.


Tootmise optimeerimine ja projektijuhtimine

Iga organisatsiooni ja ettevõtte edu aluseks on mõtestatud ja hoolikalt planeeritud tegevus.

Aitame luua selgust ettevõtte arengus. Pakume konsultatsioone tootmise planeerimise ja optimeerimise alal, projektijuhtimisteenust ja koolitusi.